Vedtægter for grundejerforeningenBrev til Ringsted Kommune den 11. marts 2001
Ringsted Kommune
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Att.: Teknisk forvaltning, anlæg


Benløse d. 11.03.2001
Vedr.: Byskovvej, Benløse.
Der er nu stiftet grundejerforening på Byskovvej i Benløse, og den har fået navnet "Byskoven".
Den valgte bestyrelse har efterfølgende sat sig sammen, for at lave et forslag til etablering af fællesarealerne omkring vejen.
I samme anledning kom der et par spørgsmål om forskellige "problemer" i området frem, og de lyder som følgende:

  1. Der ligger i området umiddelbart bag den etablerede kælkebakke, et lille vandhul som vi synes er ret farligt som det er p.t. Vand er et trækplaster for børn, og hullet er ikke skærmet af udover noget tilfældigt buskads, og hullet er målt til en dybde på ca. 3 meter. Vi mener at hullet enten burde hegnes ind, eller ordnes så man kan gå uhindret hen til kanten hele vejen rundt.
  2. Der "mangler" fortov på stykket mellem 10. blok i Benløseparken, og enden af vejen mod Smålodsvej. Det er et efterhånden rimelig trafikeret stykke, idet det både bliver benyttet i forbindelse med bustransport, samt vej til Benløsecentret. Det må være ret nemt at asfaltere stykket som resten af fortovet.
  3. Det er indenfor det sidste års tid, blevet ret populært for lastbiler at parkere i rabatten på Fluebæksvej overfor GH´s fabrikker. Dette er naturligvis temmelig generende for både fodgængere, cyklister og biler. I forvejen mangler der faktisk fortov på denne strækning. Især efter udstykningerne på Fluebæksvej og Byskovvej er taget i brug.
  4. På hjørnet mellem Fluebæksvej og Smålodsvej, hvor Byskovvej også starter, bør man også lave en forhøjet belægning, eller en vigepligt som er fartnedsættende.
  5. Fortovet og rabatten på Byskovvej er nu ved at være færdig, og vi regner med at der bliver sået græs i rabatten mellem fortovet og vejen når vejret tillader det.
  6. Vi vil gerne hurtigst muligt have drøftet etablering af fællesarealer med Ringsted By´s Boligselskab og kommunen, idet vi regner med at indhente tilbud om udførelse af arbejdet i nærmeste fremtid. Vi har et forslag klar om 14 dage fra d.d..
Ovenstående bedes besvaret til nedenstående.

Formand
Brian Hansen
Byskovvej 20
4100 Ringsted


På foreningens vegne.

Med venlig hilsen


Brian Hansen