Indvielse af Benløse byskov
Home  >  Byskoven  >  Indvielse af Benløse byskovBent Ferre byder velkommen
Bent Ferre fra Benløsekæden indledte med et historisk overblik over, hvordan skovideen opstod hos en gruppe benløseborgere. Hvordan de dannede en interessegruppe, kaldet Benløsekæden.
Disse gæve folk henvendte sig til kommunen og fik skabt interesse for sagen. Økonomien er kommet til at hænge sammen dels ved indsamling og salg af aktiebeviser, dels ved sponcerindbetaling her er Per Hansen hovedsponcer og dels ved kommunens finiansiering.

Rasmus Kristensen afslørede en plade
Borgmester Rasmus Kristensen afslørede en plade med navnet på skoven og en tegning af skovområdet.

Per, 
Mads og Mathilde åner skoven.
Snoren og dermed åbningen af skoven blev klippet over af Per Hansen bistået af sine to børnebørn Mads og Mathilde.

Derefter gik turen til kælkebakken, hvor skovridder Thomas Møller fortalte om skovens sammensætning. Han fortalte, at der var plantet mange forskellige træer. Randbeplantningen var mest blomstrende buske. Det bevirker at parcellerne, der ligger lige op til skoven íkke bliver overgroet af skoven, når den vokser til. Der er områder med eg, bøg, ask og ær, der er åbne områder, som med tiden giver oplevelser i kontrast til skoven. Et par områder er endnu ikke beplantet, her bliver der til foråret plantet frugttræer.

Thomas fortalte om istidsskoven.
Som noget meget spændende fortalte Thomas om istidsskoven. Man har via boringer kunnet se pollenaflejringer i jorden og derudfra bestemme hvilke tider de forskellige træer har været repræsenteret. Sådan en istids skov har man forsøgt at gengive. Fra 13000f.kr til i dag er der forskellige sorter, der har været repræsentative planter. Her nogle eksempler i kronologisk orden: Havtorn, Soløje, Bynke, Dværgbirk, Pil, Enebær, Rævling, Mjødurt, Birk, Fyr, Hassel, Elm, Lind, Vedbend, Mistelten, Eg, Vejbred, Korn, Syre, Græsser, Bøg, Avnbøg.

Byskovven og Byskovvej
Skovfogeden forberedte os på, at det om et par år ville være et yndet opholdssted for rådyr, så der røg nok nogle tulipaner fra haverne. Thomas lovede os endvidere, at det allerede om 3-4 år ville føles som en stor skov at gå igennem, skoven har alle muligheder for at vokse sig stor og stærk, dels gennem de planteteknikker, der er brugt dels fordi der bliver renset ca 4 gange årligt mellem træerne.

Jens Salomon fra Benløsekæden havde formået Kvickly til at sponcorere sodavand og øl til de mange fremmødte.

Lis