Møde med Ole Nielsen fra Teknisk Forvaltning
Home  >  Byskoven  >  Møde med Ole Nielsen fra Teknisk ForvaltningAng. Møde med Ole Nielsen fra Teknisk Forvaltning.

Der er afholdt møde med Ole Nielsen fra Teknisk Forvaltning ang. nogle spørgsmål som vi har haft her på Byskovvej.

  • Stadig utilfredshed med rabatterne - hvilket Ole Nielsen kun kunne støtte os i. Han vil tage kontakt til firmaet Kaj Bøje og få det bragt i orden. Klage punkterne var alt for mange sten og alt for meget ukrudt og ikke planeret ordentligt - kort sagt et dårligt arbejde. Også påpegning af diverse løse kantsten.
  • Fællesarealernes etablering kan påbegyndes snart efter revidering af beplantningsforslag fra OK-Grønt Anlæg. Ole Nielsen ville sende os et kort over fællesarealets størrelse sådan at vi kan se skelpæle osv. Det kort skal vi bruge i kontakten til Ok-Anlæg. Så skal forslaget igen til kommunen/Ole Nielsen og så regner vi stærkt med at anlægsarbejdet kommer i gang til efteråret eller hvornår anlægsgartnerne anbefaler at plante store flotte vejtræer. Ældreboligerne kan ikke længere lægge forhindringer i vejen for at vi kan påbegynde fællesarealerne, hverken med hensyn til byggeprocessen eller indflydelse på arealernes udformning - kommunen varetager deres interesser.
  • Der har hele tiden været tvivl om vores dobbelt radet bøgehæk ud mod randområderne, da vi er mange som har fået modstridende oplysninger fra Teknisk Forvaltning. Det har betydet, at vi selv har beplantet ifølge lokalplanen, så de midler der var afsat til dette formål bruges på beplantning af fællesarealerne og vejtræer - altså stadig til forskønnelse af vores fælles områder.
  • Vi havde også et spørgsmål om at lave to grundejerforeninger, en for os på Byskovvej og en for ældreboligerne. Men det vil ikke kunne lade sig gøre, det ville vi ikke få igennem.
  • Ang. de trafikale problemer, som vi har skrevet om til Forvaltningen, der er fra Fluebæksvej og ind på Byskovvej vil blive ordnet med afstribning. Det var Ole Nielsens klare opfattelse at det ville løse problemet. Vi snakkede om forskellige løsninger, men det var kun afstribning som kunne komme på tale (se skitse fra Teknisk Forvaltning). Men vi må fortsat være opmærksomme på problemet for jeg mener ikke, at det er løst med det og at der stadig er et meget farligt kryds med dårlige oversigtsforhold. Men økonomien er jo nok ikke for god.

Mange sommer hilsner
På bestyrelsens vegne
Annette