Nyhedsbrev 3
Home  >  Byskoven  >  Nyhedsbrev 3Kære alle på Byskovvej

Det vi har snakket om og behandlet ved dette møde er bl.a. brevet fra kommunen, grønne arealer og kontingent.

Ang. brevet fra kommunen:
  1. Om det lille vandhul ved kælkebakken/skoven, som ikke hører under vores matrikler ej heller vores fællesarealer, kan vi ikke rigtig gøre noget med indhegning eller andet, men må afvente amtets udspil. Dog skal det nævnes, at nogle af beboerne er ved at finde ud af, hvem der ejer dette område og om der kan etableres en lille "skovsø", hvem ved måske for EU-midler? Der følges op på sagen.
  2. Opfølgning på dette, via brev til kommunen, da det ikke er tilfredsstillende.
  3. Lastbilerne, som hold parkeret på Fluebæksvej, er flyttet - ok.
  4. Ang. trafikforholdene fra Fluebæksvej og ind på Byskovvej løses ikke med en vigetavle for os fra Byskovvej. Henvendelse igen via brev til kommunen.
  5. Tilsåning af rabatter er lige ved at være en realitet. Brian har henvendt sig til kommunen og fået oplyst, at alle hustande får brev om det indenfor ca. en uge - 14 dage.
  6. Ældreboligerne på Smålodsvej lader til at være udsat og måske kommer byggeriet ikke i gang lige nu. Vil vi jo gerne i gang med fællesarealerne og ikke vente på Boligforeningen. Derfor vil Brian henvende sig til kommunen, om lov til at gå i gang med beplantning og tilsåning af vores fællesarealer nu. I det brev vil vi også ansøge om, at vi bare bliver Byskovvejs husstande i Grundejerforeningen og ikke de ældreboliger, som endnu ikke er påbegyndt og som ser ud til at trække ud. Det vil låse os i at komme i gang med vores projekt: Fællesareal. Ansøgningen skal sikkert behandles på et byrådsmøde, men vi håber på, at komme i gang nu, inden sommerens varme kommer.

Grønne arealer:

Håber på at vi kan komme i gang med etableringen af fællesarealerne nu. Har fået et tilbud fra Ok-anlæg i Jystrup. Det går i grove træk ud på, at så græs i alle fællesområderne og lave noget beplantning i små klynger bestående af diverse buske, træer og frugttræer. Der har været et udvalg, som har set lidt på legepladsindretning og økonomi til det. Vi har besluttet, at der ikke skal etableres en egentlig legeplads foreløbig, men at der skal være en bålplads og en græsplæne med mål, så der er kan spilles "gadekampe" og hygges med snobrød og pølser.
Kontingent: I løbet af næste uge vil I få et girokort til indbetaling af 500,00 kr. Det skal betales inden 1/6. Næste opkrævning kommer umiddelbart efter generalforsamlingen.

Randbeplantning: Har nok været et diskussionsemne blandt mange. Derfor denne præcisering dels fra generalforsamlingen og bestyrelsen: Det er dobbeltradet bøg, som er randbeplantning ud til fællesarealerne.

Hastigheden på Byskovvej: Der er stadig nogle, som kører alt for stærkt på vores vej og det kan være til skade for vores "bløde trafikanter" - derfor sæt FARTEN NED.


Arrangementer: Byskoven indvies Kr. himmelfartsdag torsdag den 24/5 kl. 10.00
Snak om at lave et socialt arrangement i sensommeren ved fællesarealet og bålpladsen.

Mange hilsner

Bestyrelsen
Brian, Peter, Linda, Anne og Annette