Nyhedsbrev 4
Home  >  Byskoven  >  Nyhedsbrev 4Kære alle på Byskovvej

Her er lidt information, om hvad der bl.a. sker ang. vores fællesarealer.

Ang. græsrabatter:
Som vi alle nok har lagt mærke til, er der ordnet rabatter på Byskovvej og de er tilsået med græs. Dog skal det siges, at vi er alt andet end tilfredse med resultatet. Derfor har Brian (formanden) henvendt sig til kommunen både pr. brev og pr. mail, hvor han har gjort opmærksom på, at vi ikke er tilfredse med det arbejde, som såkaldte professionelle har leveret her på Byskovvejens rabatter. Vi ønsker, at det bliver lavet om og derfor er der også sendt billedmateriale til kommunen, sådan at de kan se, hvordan tingene forholder sig.
Du kan se et udvalg her.
  • Der er også taget kontakt til kommunen ang. afklaring af fællesarealets størrelse (det ud mod Smålodsvej).
  • Så er der sendt et tilbud fra OK-grøn anlæg med forslag til etablering af fællesarealerne. Det er i grove træk græssåning med klynger af forskellige buske og træer.
  • Vi ønsker en afklaring over udkørselsforholdene for ældreboligerne. Det kan se ud til, at de skal have udkørsel/indkørsel på Byskovvej.

Ang. "skovsøen"
Så forholder det sig sådan, at vandhullet er omfattet naturbeskyttelsesloven og derfor ikke må ændres uden forudgående godkendelse fra Vestsjællands Amt. Kommunen har telefonisk drøftet sagen med amtet, og konklusionen er, at vandhullet ikke bør sløjfes eller indhegnes, men derimod forbedres med en udtynding af beplantningen specielt mod øst og syd og afgravning af de stejle skråninger. Begrundelsen derfor er, at vandhullet nu er billigende i et skov- og naturområde og er af stor naturmæssig værdi for området. Kommunen og amtet skriver, at de ikke er bekendt med støttemuligheder til et projekt af denne art. Deres Driftsafdeling oplyser, at der ikke umiddelbart er midler til projektet. De anslår udgiften til ca. 25.000 kr. De skriver også sidst i brevet, at Driftsafdelingen vil være opmærksom på projektet, når der evt. bliver midler til rådighed.
Så der tages kontakt til Benløsekæden og som også har været med i skovrejsningsprojektet. Benløsekæden synes i øvrigt også, at det var et godt projekt. Naturfredningsforeningen inddrages også.

Ang. kontingent:
Så er der udsendt giro-kort. Vi kan godt forberede os på en kontingent stigning, når vores grønne arealer skal holdes osv. Det tages op på generalforsamlingen. Overvejelserne går på beløb af 1000 - 1200 kr. pr. år.

Ang. trafiksikkerhed:
Der er rettet henvendelse til kommunen ang. trafiksikkerhed når man kommer fra Fluebæksvej og skal dreje ind på Byskovvej. Oversigtsforholdende er meget mangelfulde og der opstår jævnligt farlige situationer. Derfor var det ideelt med en rundkørsel eller hvis der blev opsat vigetavle fra Smålodsvej og malet opmærksomhedsskabende og fartdæmpende rifler/små bump på vejen. Kommunen har svaret på henvendelsen, men deres løsning vil ikke kunne fungere i praksis, derfor er de blevet kontaktet igen og der afventes yderligere svar.

Ang. hundeluftning:
Alle hundeejere opfordres kraftigt til at samle affaldet op efter deres hund.

Det var nyhederne for denne gang.

Mange hilsner og god sommer
på bestyrelsens vegne
Annette