Nyhedsbrev 5
Home  >  Byskoven  >  Nyhedsbrev 5Kære alle på Byskovvej

Referat ang. vejmøde med Ole Nielsen og Kaj Bøje og nyt om anlæg af fællesarealer.

Der er stadig uenighed om arbejdets kvalitet, men det bunder i definitionerne om det er rabatter eller græsplæner, vi forventer. Det er ikke definitioner, vi har indflydelse på, da det er aftaler mellem kommune og Kaj Bøje. Det er altså ikke det helt store, vi kan udrette, for vi har ikke noget at have vores forventninger i. Det, der er lykkedes, hvis man kan bruge det udtryk, er at Kaj Bøje river rabatterne eller grøftekanterrne (sådan er definitionen for en rabat) godt igennem og tager sten væk, som er over 3x3 cm og jævner det sådan at en græsslåningsmaskine kan køre der uden at blive ødelagt. Der vil også blive eftersået, der hvor ingen græs er og så vil det blive gødet medio september. Jeg har så set, at der er blevet sprøjtet rabatter i dag d. 22/8. Så er det op til os selv at "kæle" for græsset og samle de små sten fra, som vi ikke vil have og så rådede de os til at slå græsset/ukrudtet, så græsset kunne få overtaget. Det er desværre vilkårene og vi kan ikke gøre det bedre, selvom vi nok stadig er enige i, at det ikke svarer til vores forventninger - for vi havde vel håbet på så flotte græsplæner, som vi selv har anlagt i egne haver?

Så noget forhåbentlig mere glædeligt. Vores fællesarealer står lige foran at skulle anlægges. Vi har holdt møde med OK-Grøn-anlæg i mandags, så firmaet kunne se arealerne. Vi har så sammen revideret den grovplan firmaet allerede har foreslået og som I er orienteret om i et af nyhedsbrevene. Den reviderede plan vil OK have færdig i starten af næste uge. Den vil jeg så køre op med på Kommunen, sådan at den ikke havner i en "syltekrukke". Når den plan så er godkendt, kan arbejdet gå igang.

Så det er en god idè allerede nu at få alle ting byggematerialer, fliser, sand osv. væk fra stier og fællesarealer, sådan at arbejdet kan komme igang. Det gælder også rabatterne, så der kan plantes vejtræer, når tid er.

Det var nyhederne for denne gang.

Mange hilsner
på bestyrelsens vegne
Annette


Ps: Dette brev er også blivet omdelt på Byskovvej.