Nyhedsbrev 6
Home  >  Byskoven  >  Nyhedsbrev 6Kære alle på Byskovvej

Der er udarbejdet et beplantningsforslag af kommunen, boligforeningen og os, som der nu arbejdes videre på. Brian tager til møde på mandag med Ole Nielsen (Ringsted Kommunen) og Ole Kjærgaard (OK-grøn Anlæg) her skal de sidste ting afklares. (Se beplantningsforslag her.)

En forudsætning for at beplantningsprojektet kan iværksættes efter lokalplanen, er at alle har plantet dobbeltradet bøgehæk ud mod fællesarealerne. Hvad der plantes mellem parcellerne er op til de enkelte. (Se brev fra Kommunen).

Vi forventer, at etableringen påbegyndes snarest og derfor bør materialer, affald og andet fjernes fra fællesarealerne så hurtigt som muligt - meget gerne nu, så de kan komme til.

Vi opfordre i øvrigt meget kraftigt til, at man hjælper hinanden med, at slå rabatterne. Jo oftere de bliver slået, jo mindre ukrudt ifølge gartneren.

Mange hilsner
på bestyrelsens vegne
Annette