Referat fra den stiftende generalforsamling
Home  >  Byskoven  >  Referat fra den stiftende generalforsamlingReferat fra den stiftende generalforsamling den 1. marts 2001

Den stiftende generalforsamling blev afholdt torsdag den 1. marts 2001 på Benløse skole. Der var 15 hustande på Byskovvej repræsenteret - ikke særlig mange når man tænker på at udstykningen er helt ny.

Vedtægterne blev fremlagt og debatteret. Enkelte punkter blev revideret hvorefter vedtægterne blev godkendt. Den nye reviderede udgave kan læses på Byskovsiden, men I får også udsendt et eksemplar.

Snak om grønne arealer. Vi kan endnu ikke beslutte hvordan de grønne arealer skal udformes da ældreboligerne, som Ringsted By`s Boligselskab skal bygge, hører med i vores grundejerforening. Snarest vil Kommunen, Bestyrelsen og Boligforeningen sætte sig sammen og få udarbejdet en plan som forhåbentlig kan påbegyndes i dette forår. Ønskerne for arealerne blev også luftet: legeplads i midten, boldbane, bålplads ellers grønne og beplantede arealer som skal kunne bruges af alle aldre.

Kontingent blev fastsat til 500 kr. pr. år. Dog snakkede vi om at det kunne blive nødvendigt at indkræve et ekstra beløb, da vi ikke får holdt mange grønne arealer for det beløb og da eksempelvis en erstatning af en lampe også er dyr.

Bestyrelsen for Byskoven: Brian Hansen (formand) nr. 20 tlf: 57 67 11 13
Linda Fenger (næst. formand) nr. 12 tlf: 57 67 36 88
Peter Sørensen (kasserer) nr. 3 tlf: 57 61 92 42
Anne Kold nr. 21 tlf: 57 67 61 69
Annette Daugaard (sekretær) nr. 36 tlf: 57 61 45 20

Suppleanter: Gert Møller nr. 34
Jesper Lassen nr. 42

Revisorer: Knud Hansen nr. 21
Robert Hansen nr. 38


Under evt. gik snakken løst og fast bl.a. om eventuelle opgaver bestyrelsen kunne tage sig af:
  • Hastigheden på Byskovvej var for høj.
  • Nogle foreslog etablering af tyveri/nabo-overvågning af en slags.
  • Henvendelse til kommunen om sø/mergelgrav ved kælkebakken.
  • Et forslag gik også på at denne mergelgrav blev gravet ud til en rigtig sø.
  • Skolevejen fra Byskovvej.
  • Snerydning.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Byskoven