Ringsted Kommune 14. september 2001
Home  >  Byskoven  >  Ringsted Kommune 14. september 2001Grundejerforeningen Byskoven
CO/ Brian Hansen
Byskovvej 20
4100 RingstedDriftafdelingen
14. september 2001
Lokal tlf. nr. 57626364
J. nr 13.06.04P20
Sag nr. 1998-1391Beplantningsplan

Ringsted Kommune har modtaget forslag fra grundejerforeningen Byskoven til beplantningsplan for de fælles friarealer. Ringsted By's Boligselskab har ligeledes fremsendt forslag til beplantning dels på de to store parceller og dels på fællesarealerne mod Byskovvej.
På grundlag af disse forslag har Teknisk Forvaltning udarbejdet et forslag til beplantning af fælles friarealer. Forslaget er udarbejdet således, at lokalplanens intentioner er opfyldt med hensyn til bebyggelsens ydre fremtræden.
Et væsentlig element heri er afgrænsningen af Byskovvej med 2 rk. bøgehæk mod friarealer.

Forslaget fremsendes hermed til godkendelse.

Med hensyn til gennemførelse af forslag er det forvaltningens opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, at foretage en jordbehandling langs Byskovvej's afgrænsning i den nærmeste fremtid, således at ukrudt kan blive udryddet. Plantning af træer og hæk kan ske i løbet af efteråret, medens græssåning kan udføres til foråret når vækstforhold er bedre end nu hvor der er meget væde i jorden.

Venlig hilsen

(Underskrift)
J. Stuckert
Driftchef