Lemmings Tilbage

Sådan spiller du Lemmings

Klik på spille for at starte.
Red så mange af de små lemmings inden for tidsrammen.